Nabór do przedszkola na rok 2019/2020

W dniach od 1 marca do 31 maja 2019 w sekretariacie przedszkola będą wydawane i przyjmowane karty zgłoszeniowe oraz umowy na rok szkolny 2019/2020 dla wszystkich chętnych dzieci.

W/w dokumenty można również pobrać ze strony internetowej i dostarczyć do sekretariatu przedszkola.

O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

Przedszkole przyjmuje dzieci niepełnosprawne również autystyczne z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Serdecznie zapraszamy!

Copyright by http://ico.edu.pl/tom Wszystkie prawa zastrzeżone. Opracowanie: gukraw10.